مقاله مقايسه هيجان هاي بيان شده در شعرهاي شاعران مشهور ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه هيجان هاي بيان شده در شعرهاي شاعران مشهور ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر غنايي
مقاله نوع هيجان
مقاله شدت هيجان
مقاله تيپ شخصيتي – هيجاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي قراملکي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آزاد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق هيجان هاي بيان شده در اشعار غنايي ديوان پنج شاعر مشهور، عطار، مولوي، سعدي، حافظ و شهريار را بررسي و مقايسه مي كند. با نمونه گيري تصادفي، از ميان اشعار اين شاعران نمونه انتخاب شد و فهرستي تدوين گرديد که داراي اعتبار محتوا و پايايي ۰٫۹۰ بود. يافته هاي تحقيق نشان داد که ۵ الي ۱۹ درصد اشعار اين ديوان ها هيجان هاي مشخصي را بيان مي کند که هيجان عشق، غم و شادي از جمله آنها بودند و با فراواني بالا در ديوان ها مشاهده شد. بيان هيجان عشق در همه اين پنج ديوان در صدر قرار دارد، ولي هيجان غم در سروده هاي شهريار و شادي در شعرهاي مولوي بيشتر ديده مي شود. اين حالتهاي هيجاني مثبت و منفي كه با شدت بالايي سروده شده اند، در ديوان ها متفاوت از يکديگر بوده و با ويژگيهاي شخصي هر يک از شاعران مطابقت دارد و تيپ شخصيتي – هيجاني خاصي را پيشنهاد مي کند که نشان دهنده بيان هيجاني با شدت بالاست.