مقاله مقايسه وضعيت آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي بورسيه و غير بورسيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي بورسيه و غير بورسيه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله بورسيه
مقاله وضعيت آموزشي
مقاله وضعيت پژوهشي
مقاله عملكرد اجرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: يماني نيكو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هر ساله تعدادي از اعضاي هيات علمي در قالب بورسيه، ماموريت آموزشي و يا روش هاي ديگر موفق به ادامه تحصيل در مقطع Ph.D مي گردند. اعطاي بورسيه هاي داخل و خارج از کشور مشکلات و هزينه سنگيني را بر وزارت متبوع و دانشگاه ها تحميل مي نمايد و ارزيابي آن ضروري به نظر مي رسد. لذا اين مطالعه با هدف مقايسه عملکرد آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي بورسيه و غير بورسيه انجام گرفت.
روش ها: مطالعه از نوع توصيفي است که بر روي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که طي سال هاي ۸۵-۶۵ موفق به اخذ مدرک Ph.D شده اند انجام گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي محقق ساخته در برگيرنده نمرات ارزشيابي تدريس (تحت عنوان عملکرد آموزشي)، عملکرد اجرايي و پژوهشي اعضاي هيات علمي بود. نتايج بدست آمده با استفاده از شيوه هاي آمار توصيفي، t-test، و ANOVA و با نرم افزار SPSS تحليل گرديد.
نتايج: تعداد کل افراد مورد مطالعه ۸۲ نفربود. ۳۹ نفر بورسيه خارج از کشور، ۱۶ نفر بورسيه داخل، ۱۲ نفر استفاده کننده از ماموريت آموزشي بودند و ۱۳ نفر نيز بدون استفاده از موارد مذکور موفق به اخذ مدرک Ph.D شده بودند. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان داد که ميان چهار گروه از نظر نمرات ارزشيابي (عملکرد آموزشي) تفاوت معناداري (p=0.01) وجود داشت. ولي در زمينه عملکرد اجرايي تفاوت معناداري مشاهده نگرديد. در بررسي عملکرد پژوهشي، تفاوت آماري معناداري در برخي حيطه هاي پژوهشي نظير انجام پژوهش(p=0.002)  و تعداد مقالات داخلي p=0.004)) و خارجي  (p=0.04)وجود داشت.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه، استفاده کنندگان از بورس داخل و خارج در کل عملکرد پژوهشي ضعيف تري نسبت به افرادي که هيچ کدام از تسهيلات را استفاده نکرده بودند داشتند؛ و عملکرد آموزشي بورسيه هاي خارج از سه گروه ديگر پايين تر بود. بنابراين توصيه مي شود با انجام مطالعات دقيق تر و در سطح وسيع تر، سياست گذاري ها و تصميم گيري ها راجع به اعزام هيات علمي جهت ادامه تحصيل مورد بازنگري قرار گيرد.