مقاله مقايسه وضعيت سنگ هاي آهكي بكار رفته در موج شكن هاي سواحل جنوبي كشور با معيارهاي ارزيابي كيفيت سنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت سنگ هاي آهكي بكار رفته در موج شكن هاي سواحل جنوبي كشور با معيارهاي ارزيابي كيفيت سنگ
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد سنگ
مقاله معيار ارزيابي سنگ
مقاله سنگ هاي آهكي
مقاله موج شكن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مزرعه نو مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي فر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيكودل محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عملكرد مصالح سنگي موج شكن هاي سواحل جنوبي كشور، تحقيق گسترده اي انجام شد. در اين تحقيق در مرحله نمونه برداري، بيش از ۲۵۰ بلوك سنگ از ۲۰ موج شكن و معادن سنگ آنها در استان هاي ساحلي جنوب کشور جمع آوري شد. ضمن نمونه برداري، مشخصات ظاهري و ميزان فرسايش هر نمونه سنگ ثبت شد. همچنين مودهاي خرابي هر موج شكن و دلايل احتمالي اين تخريب ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايش هاي مختلفي که بر روي نمونه ها انجام شد با معيار هاي متداول ارزيابي كيفيت سنگ مقايسه و مشخص شد كه بر اساس اين معيارها قسمت عمده اي از سنگ هاي آهكي بكار رفته در موج شكن هاي مورد بررسي، نامناسب بوده اند. اين در حالي است كه مشاهدات ميداني و بررسي عملكرد سنگ ها در سازه موج شكن و نيز مطالعه مودهاي خرابي هر موج شكن، گوياي اين واقعيت است که اين سنگ ها در موج شكن هاي مورد استفاده عملكرد قابل قبولي داشته اند. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه براي انتخاب سنگ مناسب براي احداث سازه هاي ساحلي، صرفا نمي توان از معيارهاي ارزيابي موجود استفاده كرد و بنابراين تدوين يك معيار داخلي جديد، منطبق با شرايط آب و هوايي سواحل كشور و موجوديت منابع سنگ قابل استفاده، ضرورت خواهد داشت.