مقاله مقايسه وضعيت شاخص هاي اقتصادي – تجاري ايران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت شاخص هاي اقتصادي – تجاري ايران و کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشور ايران از نظر وسعت سرزمين، يکي از بزرگ ترين کشورهاي منطقه خليج فارس و همچنين خاورميانه است و با دارا بودن ۱۶۴۸۰۰۰ کيلومتر مربع وسعت، از تنوع آب و هوايي چشمگير و منابع طبيعي سرشار و اراضي گوناگون با موقعيت سرزميني ويژه برخوردار است. موقعيت ژئوپوليتيک، ژئواستراتژيک ايران عامل بسيار مهمي به منظور حرکت در راستاي رشد اقتصادي جهت ايفاي نقش سازنده از طريق ايجاد هم پيوندي هاي اقتصادي و تجاري با ساير کشورهاي منطقه و به ويژه همسايگان جنوبي مي باشد کشورهاي مذکور (شامل کشورهاي امارات متحده عربي، عربستان سعودي، بحرين، قطر، عمان و کويت) طي دو دهه اخير پس از تشکيل شوراي همکاري خليج فارس(pGCC)  به منظور تعميق همگرايي اقدام به ايجاد يک هم پيوندي موفق در قالب اتحاديه گمرکي شوراي همکاري خليج فارس نموده اند. هم اکنون امضاي موافقت نامه تجارت آزاد بين ايران و شوراي همکاري خليج فارس از سوي مقامات و کارشناسان دو طرف در دست بررسي است. از اين رو پيش از هر اقدامي در زمينه اين همگرايي منطقه اي، ضروري است زواياي و ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد. اين مقاله در صدد است برخي مولفه ها و شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي مهم و مبين وضعيت موجود ايران و کشورهاي مذکور را مورد بررسي قرار دهد که به نوعي بيانگر وجود و يا عدم وجود توان و ظرفيت هاي هر کشور در بهره مندي مناسب تر از اينگونه همگرايي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي مي باشد.