مقاله مقايسه وضعيت واقعي چاقي مرکزي در زنان اسلام شهر با تصور آنان از وضعيت چاقي خود و نظر همسرانشان در اين مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه وضعيت واقعي چاقي مرکزي در زنان اسلام شهر با تصور آنان از وضعيت چاقي خود و نظر همسرانشان در اين مورد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله همسران
مقاله تصور
مقاله چاقي
مقاله اسلامشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نصيري فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: كوهداني فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تصور از وضعيت وزن عامل مهمي در رفتارهاي تغذيه اي مي باشد. هدف از اين بررسي تعيين تصور زنان اسلام شهر از وضعيت چاقي خود و تصور آنان از نظر همسرانشان در اين مورد و مقايسه آن با وضعيت واقعي چاقي مرکزي زنان بود.
روش کار: نوع مطالعه مقطعي توصيفي- تحليلي است که بر روي ۷۰۴ زن ۶۵-۲۰ ساله ساکن اسلام شهر انجام شد. داده ها از طريق مصاحبه حضوري جمع آوري گرديد. اندازه گيري وزن، قد، دور کمر و دور باسن نيز انجام شد. نسبت دور کمر به دور باسن بيشتر از ۸۴۶/۰ به عنوان چاقي مرکزي در نظر گرفته شد. وضعيت چاقي عمومي با استفاده از نمايه توده بدن تعيين گرديد.
نتايج: يافته هاي بررسي نشان داد که ۳۵% زنان مبتلا به چاقي مرکزي خود را کم وزن يا داراي وزن طبيعي مي دانستند و بقيه خود را چاق يا مبتلا به اضافه وزن تصور مي کردند. حدود ۴۵% زنان مبتلا به چاقي مرکزي نيز تصور مي کردند که همسرانشان آنان را کم وزن يا طبيعي مي دانند. زنان مبتلا به چاقي مرکزي که تصور نادرستي از وضعيت چاقي خود داشتند، تصور مي کردند که همسرانشان نيز در مورد وضعيت چاقي آنان همين نظر را دارند.
نتيجه گيري: به طور کلي تصور نادرست از وضعيت چاقي در درصد بالايي از زنان وجود دارد. با توجه به نقش چاقي مرکزي در بروز بيماري هاي متابوليک، اختلالات سيکل ماهانه و افزايش سطح اندروژن ها ي سرم نياز به آموزش تغذيه جهت پيشگيري و کنترل چاقي مرکزي در اين زنان وجود دارد.