مقاله مقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان و دختران فراري و عادي در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان و دختران فراري و عادي در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي شخصيتي
مقاله دختران و زنان فراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقايسه ويژگيهاي شخصيتي زنان و دختران فراري با دختران و زنان عادي شهر اصفهان است. بدين منظور ۳۵ زن و دختر فراري با هوش طبيعي و تحصيلات ابتدايي به بالا که در ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۵ از طريق نيروي انتظامي و قوه قضاييه به مرکز اورژانس اجتماعي شهر اصفهان ارجاع گرديده بودند و بيماري سايکوتيک نداشتند، انتخاب و با ۳۵ نفر دختر دانشجو به عنوان گروه کنترل مقايسه شدند. نتايج نشان داد دو گروه در مقياسهاي حساسيت بين فردي افسردگي، اضطراب، تفکر پارانوييد، روان پريشي و نمره کلي در پرسشنامه SCL-90-R با يکديگر تفاوت معني داري داشتند.