مقاله مقايسه ويژگي هاي خطي و غيرخطي سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب به منظور کمي سازي سطح استرس با استفاده از الگوريتم تکاملي و شبکه عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي خطي و غيرخطي سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب به منظور کمي سازي سطح استرس با استفاده از الگوريتم تکاملي و شبکه عصبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات نرخ ضربان قلب
مقاله استرس
مقاله بعد فرکتال
مقاله معيار پوآنکاره
مقاله آنتروپي
مقاله الگوريتم تکاملي
مقاله شبکه عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي شيروان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: تهامي سيداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتيان وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم اعصاب خودکار توسط دو شاخه سمپاتيک و پاراسمپاتيک، سيستم قلبي – عروقي را در شرايط مختلف کنترل مي کند. ديناميک اين سيستم متناسب با حالات رواني مختلف از جمله استرس دستخوش تغييرات شده و از اين رو مي توان به وسيله تحليل سيگنال هاي خروجي آن، فعاليت سيستم اعصاب خودکار را آشکار کرد. در اين تحقيق با طراحي آزمايشي مطمئن و ايجاد سطوح مختلف استرس در فرد به دنبال کمي سازي سطح استرس با استفاده از سيگنال HRV بوده ايم. با توجه به اينکه سيستم قلب ماهيت آشوبگونه دارد، لذا در اين تحقيق ديدگاه غيرخطي نيز براي تحليل اين سيگنال به کار گرفته شده است. به اين ترتيب علاوه بر ويژگي هاي معمول در حوزه زمان، فرکانس و زمان – فرکانس، ويژگي هاي غيرخطي نظير آنتروپي، معيار پوآنکاره و بعد فرکتال از سيگنال  HRV استخراج شده است. سپس با استفاده از ترکيب الگوريتم تکاملي و شبکه عصبي، ويژگي هاي بهينه که بيشترين درصد تفکيک بين سطوح مختلف استرس را مهيا مي سازند، مشخص شده است و در نهايت با استفاده از شبکه عصبي و ويژگي هاي بهينه، تفکيک بين سطوح انجام شد. همچنين مقايسه ويژگي هاي خطي و غيرخطي سيگنالHRV  انجام شد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که با استفاده از ترکيب ويژگي هاي خطي و غيرخطي مي توان به درصد تفکيک بيشتري دست يافت، در حالي که ويژگي هاي غيرخطي نسبت به تغييرات نمونه هاي ورودي مقاوم تر مي باشند.