مقاله مقايسه ويژگي هاي شخصيتي رانندگان پرخطر و عادي (مورد مطالعه: شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي شخصيتي رانندگان پرخطر و عادي (مورد مطالعه: شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رانندگي پرخطر
مقاله رانندگي عادي
مقاله روان نژندي
مقاله برون گرايي
مقاله بازبودن به تجربه
مقاله توافق
مقاله وجداني بودن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان كيانوش
جناب آقای / سرکار خانم: صابري هايده
جناب آقای / سرکار خانم: بهادري افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي تفاوت ويژگي هاي شخصيتي رانندگان پرخطر و عادي است. بدين منظور ۶۰ نفر راننده پرخطر شناسايي شده توسط پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در نيمه اول سال ۱۳۸۹ و ۶۰ نفر راننده عادي شهر تهران كه تاكنون مرتكب رانندگي پرخطر نشده اند از بين رانندگان شهر تهران به تعداد ۱۲۰ نفر به روش تصادفي ساده انتخاب و با استفاده از تست شخصيت نئو و به روش علي- مقايسه اي مورد آزمون قرار گرفتند.
نتايج به دستامده نشان مي دهد که بين ويژگي هاي شخصيتي رانندگان پرخطر و عادي در تمامي پنج شاخص آزمون نئو که شامل: ۱-روان نژندي ۲-برون گرايي ۳-باز بودن به تجربه ۴-توافق ۵-وجداني بودن مي باشد تفاوت معناداري وجود دارد. بدين ترتيب که ميانگين شاخص هاي روان نژندي و برون گرايي در رانندگان پرخطر بيشتر از رانندگان عادي و نيز ميانگين شاخص هاي بازبودن به تجربه، توافق و وجداني بودن در رانندگان پرخطر کمتر از رانندگان عادي بود.