مقاله مقايسه ويژگي هاي هنر كتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه شاخص شيعي ايران (حرم مطهر امام رضا (ع) و بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز – زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه ويژگي هاي هنر كتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه شاخص شيعي ايران (حرم مطهر امام رضا (ع) و بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزيينات كتيبه اي
مقاله حرم مطهر امام رضا (ع)
مقاله بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
مقاله دوره صفوي
مقاله مقايسه و تطبيق.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع) در شهر مقدس مشهد و بقعه شيخ صفي الدين در شهر اردبيل از جمله مجموعه هاي مهم شيعي ايران مي باشند كه هريك داراي بخشهاي متعلق به ادوار مختلف اسلامي است. از مهمترين ادوار ساخت، تزيين و مرمت اين مجموعه ها، دوره صفوي مي باشد. از آنجا كه در دوران صفوي، فرهنگ هنري ايران زمين، وارد دوره جديدي از شكوه و عظمت گرديده، بدين سبب از پايگاه خاصي در تاريخ هنر ايران برخوردار است. در دوره مزبور بنا بر دلايل مختلفي از جمله رسميت مذهب تشيع، توجه به شهر مشهد مقدس به دليل وجود حرم مطهر رضوي در آنجا (بعنوان شاخص ترين و مهمترين مجموعه شيعي ايران) و شهر اردبيل به دليل وجود بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي (بعنوان كانون شكل گيري تشيع صفوي و نيز جايگاه مقابر نياكان شاهان صفوي) بيشتر شد. بخصوص شاه عباس اول طي چند مسافرت جداگانه، اقدامات مختلفي در رابطه با مجموعه رضوي و بقعه شيخ صفي صورت داد. از آنجا كه بررسي ابعاد مختلف هنري اين مجموعه ها، يكي از بهترين روشها براي دست يافتن به شناخت كامل تر و عميق تر از هنر مذهبي و تاثير مذهب بر هنر ادوار مختلف اسلامي است، نگارنده سعي نموده براساس بررسي كتيبه هاي دوره صفوي حرم مطهر و بقعه شيخ صفي الدين در اردبيل كه اسناد معتبر و ذيقيمتي به شمار مي روند، مشخصات هنر كتيبه نگاري صفوي به لحاظ مضامين، تزيينات و را در اين دو مجموعه مهم شناسايي نمايند. باتوجه به يافته هاي تحقيق عليرغم شباهتهاي كلي مضموني و تكنيكي كتيبه نگاري دوران صفوي در دو مجموعه، برخي تفاوتهاي جزيي بخصوص در بخش مضامين نيز مشاهده مي شود كه اغلب به احاديث اختصاصي امام رضا (ع) در حرم رضوي مربوط مي شود.
اهداف مقاله:
۱- دستيابي به ويژگي و شاخصه هاي مشخصات هنر کتيبه نگاري دوره صفوي.
۲- بررسي، مقايسه و تطبيق کتيبه هاي صفوي در دو مجموعه حرم امام رضا (ع) و بقعه شيخ صفي.
سوالات مقاله:
کتيبه هاي دوره صفوي حرم امام رضا (ع) و بقعه شيخ صفي الدين، هر يک شامل چه مضامين و محتوايي دارند؟
ويژگي ها، شباهت ها و تفاوت هاي مضموني، اجرايي و کاربردي کتيبه هاي مجموعه هاي مذکور کدام است؟