مقاله مقايسه و تحليل محتواي «منزلت هاي هويتي من» بين دختران ۲۲-۱۸ ساله و مادران آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه و تحليل محتواي «منزلت هاي هويتي من» بين دختران ۲۲-۱۸ ساله و مادران آنها
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منزلت هاي هويتي من
مقاله تحليل محتوا
مقاله دختران
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي اقدس سادات
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي نورعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقايسه و تحليل محتواي «منزلت هاي هويتي من» بين دختران ۲۲-۱۸ ساله و مادران آنها شکل گرفته است. انتخاب نمونه جامعه مورد پژوهش به روش نمونه گيري خوشه اي صورت گرفت و ۵۰ دانشجوي دختر از دانشجويان ۲۲-۱۸ ساله مقطع کارشناسي کليه دانشکده هاي دانشگاه علامه طباطبايي تهران و ۵۰ نفر از مادرانشان به عنوان نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته باز پاسخ مشتمل بر ۸ سوال است که با تاکيد بر نظريه مارسيا و استفاده از پرسشنامه عيني «منزلت هاي هويتي من» (EOM-EISII) ساخته شده است. پرسشنامه محقق ساخته باز پاسخ، پس از مطالعه مقدماتي روي ۳۰ نفر و اعمال اصلاحات لازم، از نظر روايي محتوايي و روايي صوري مورد تاييد چند تن از متخصصان قرار گرفت. در پژوهش حاضر از شيوه تحليل محتوا و همچنين در مقايسه دو گروه، از آزمون حقيقي فيشر استفاده شده است. در نهايت نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که در شش زمينه انتخاب شغل، مذهب، ارتباط با ديگران و انتخاب دوست، رفتار با جنس مخالف و تصريح نقش همسري، ارتباط معناداري بين انواع منزلت هاي هويتي دختران و مادران وجود دارد و در سه زمينه شيوه زندگي، سياست و گذراندن اوقات فراغت تفاوت معناداري بين اين دو گروه يافت نشد.