مقاله مقايسه و تطبيق چهار شرح از مثنوي با آغاز دفتر سوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه و تطبيق چهار شرح از مثنوي با آغاز دفتر سوم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد
مقاله مثنوي
مقاله مولوي
مقاله نيکلسون
مقاله استعلامي
مقاله زماني
مقاله شهيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي داراني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي آشجردي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از قرن هشتم تا کنون بر مثنوي شرحهايي نوشته اند و هر کدام از شارحان بنا بر روشي خاص و پسند شخصي و زماني خود، مثنوي را شرح کرده اند و کوشيده اند، پرده از اسرار اين منظومه ارزشمند بردارند. براي آنکه بدانيم شارحان تا چه اندازه به متن مثنوي و حل مشکلات آن اهتمام داشته اند و تا چه ميزان در اين راه توفيق؛ چهار شرح نيکلسون، استعلامي، زماني و شهيدي را که از معروفترين شرحها هستند، برگزيده ايم و براي نمونه، با آغاز دفتر سوم مثنوي تطبيق داده ايم. در اين نوشتار، به متن مثنوي به دور از هر گونه تفسير و تاويل نگريسته ايم و به کوشش شارحان براي ارايه معناي دقيق واژه ها، اصطلاحات و باز کردن مشکلات مصرع ها و بيت هايي توجه کرده ايم.