مقاله مقايسه پاسخ هاي دانشجويان پزشکي و اساتيد به محتويات مهارت نامه بخش بيماري هاي داخلي دانشگاه شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۵۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه پاسخ هاي دانشجويان پزشکي و اساتيد به محتويات مهارت نامه بخش بيماري هاي داخلي دانشگاه شاهد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت نامه
مقاله آموزش پزشکي
مقاله مهارت هاي باليني
مقاله ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت پناهي شمسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: از روش هاي رايج ارزيابي مهارت هاي باليني نگارش مهارت نامه است. مهارت نامه دانشجويان بخش داخلي دانشگاه شاهد از برگ هاي ثبت شرکت در فعاليت هاي آموزشي بخش، گراندراند، شرح حال دانشجويي و ثبت موارد سرپايي تشکيل شده است. اين مطالعه به منظور بررسي علت عدم هماهنگي در تکميل اين دفترچه از طرف اساتيد و دانشجويان صورت گرفت.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ در دانشگاه شاهد، ۶ نفر از اساتيد و ۲۸ کارآموز پزشکي باليني به روش سرشماري انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. مهارت نامه هاي تکميل شده اين ۳۴ نفر طي يک سال مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS 13 بررسي شد.
يافته ها: در سوالات کلي عدم هماهنگي در تکميل موارد دفترچه بين اساتيد و دانشجويان وجود داشت؛ در حالي که در سوالات جزيي، اين اختلاف وجود نداشت و جواب اساتيد و دانشجويان همسان بود.
نتيجه گيري: براي حفظ وحدت رويه ثبت، بايد از سئوالات دقيق تري در مهارت نامه استفاده شود و نياز به تجديدنظر در اين مهارت نامه احساس مي شود.