مقاله مقايسه پايش خشکسالي با استفاده از شاخص هاي SPI، DI و PNI و پهنه بندي آنها (مطالعه موردي: استان خراسان شمالي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه پايش خشکسالي با استفاده از شاخص هاي SPI، DI و PNI و پهنه بندي آنها (مطالعه موردي: استان خراسان شمالي)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک سالی
مقاله شاخص بارش استاندارد شده (SPI)
مقاله شاخص دهک (DI)
مقاله شاخص درصد از نرمال (PNI)
مقاله استان خراسان شمالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: كوهي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: آدينه بيگي آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لزوم آمادگی برای تعدیل پدیده خشکسالی جز با تدوین طرح های پایش خشکسالی محقق نخواهد شد. در این مطالعه استان خراسان شمالی به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب، و برای بررسی شدت، مدت و وسعت خشکسالی از داده های ماهانه بارندگی کلیه ایستگاه های متعلق به سازمان هواشناسی کشور واقع در این استان از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵ استفاده شد. همچنین به منظور بررسی و مقایسه قابلیت های شاخص های خشکسالی هواشناسی بارش استاندارد شده (SPI)، دهک ها (DI) و درصد از نرمال (PNI) بسته به قابلیت شاخص، شدت و مدت خشکسالی برای هر یک از ایستگاه ها در مقیاس سالانه محاسبه گردید. در نهایت به منظور بررسی وسعت خشکسالی، نقشه های پهنه بندی با روش IDW تهیه شد. نتایج حاصل از پهنه بندی شدت خشکسالی طی دوره مورد مطالعه نشان داد که در سراسر استان خراسان شمالی وسیع ترین و شدیدترین خشکسالی ها به ترتیب در سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۱ اتفاق افتاده است. همچنین طولانی ترین خشکسالی ها مربوط به سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۴ می باشد که با توجه به قابلیت SPI محاسبه گردید.