مقاله مقايسه پتانسيل تمايزي سلول هاي بنيادي مزانشيمي انسان و چند گونه حيواني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۷۰ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه پتانسيل تمايزي سلول هاي بنيادي مزانشيمي انسان و چند گونه حيواني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي بنيادي
مقاله سلول هاي بنيادي مزانشيمي
مقاله تمايز سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كديور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پيريايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به استفاده روز افزون از سلول هاي بنيادي مزانشيمي جدا شده از منابع گوناگون در کلينيک، لازم است تا مطالعات پايه اي جهت بررسي تکثير، تمايز و نيز ديگر ويژگي هاي بيولوژيک آن ها صورت پذيرد. در مطالعه حاضر، بازده و يا توان تمايز در پنج رده مختلف سلول هاي بنيادي مزانشيمي با يکديگر مقايسه گرديده است.
مواد و روش ها: سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان خرگوش، رت، موش نژاد C57، جوجه و سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت سينوويوم زانوي انسان با تراکم ۵۰۰۰ سلول در سانتي متر مربع در ظروف ۱۲ خانه اي کشت داده شد. پس از رسيدن سلول ها به سطح رشد مناسب با استفاده از القا کننده هاي اختصاصي، تمايز به اديپوسيت، استئوسيت، و کندروسيت، در همه رده ها ايجاد شد. ۲۱ روز پس از القا پتانسيل تمايز،با رنگ آميزي اختصاصي سلولي وضعيت تمايز در همه رده هاي سلولي بررسي شد.
يافته ها: بر طبق يافته هاي حاضر، بيش ترين پتانسيل تمايز به آديپوسيت و استئوسيت در سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان جوجه و بيش ترين پتانسيل تمايز به کندروسيت در سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از سينوويوم زانوي انسان مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، اختلافاتي در پتانسيل تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي جدا شده از گونه ها و نيز بافت هاي مختلف مشاهده گرديد که مي تواند ناشي از اختلاف در ريز محيط آن ها در حالت in vivo باشد. درک اين اختلافات مي تواند در نهايت منجر به استفاده موثرتر از اين سلول ها در کلينيک گردد.