مقاله مقايسه پتيدين و ترامادول بر لرز پس از عمل جراحي و بيهوشي عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۳۶ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه پتيدين و ترامادول بر لرز پس از عمل جراحي و بيهوشي عمومي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرز
مقاله ترامادول
مقاله پتيدين
مقاله مراقبت پس از بيهوشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي سيدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: زماني كياسري عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: كبيرزاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي اقدس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لرز يکي از عوارض ناخوشايند و شايع پس از عمل جراحي بوده که با مشکلاتي از قبيل افزايش مصرف اکسيژن، افزايش فشار داخل جمجمه و عوارض ديگر همراه مي باشد. هدف از اين مطالعه، مقايسه ترامادول و پپتيدين براي کنترل لرز بعد از عمل جراحي مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي ۵۰ بيمار که جهت جراحي عمومي و ارتوپدي به اتاق عمل بيمارستان امام خميني مراجعه کرده بودند، در دو گروه ۲۵ نفره پتيدين و ترامادول انجام شد. لرز پس از عمل جراحي با روش مشاهده مستقيم مورد ارزيابي و نتايج در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که زمان کنترل لرز پس از عمل جراحي در بين دو گروه با هم اختلاف دارد و ترامادول سريع تر از پتيدين موجب کنترل لرز شده بود (P=0.016). در دو گروه، استفراغي در مرحله بعد از عمل مشاهده نشد. اشباع اکسيژن شرياني در گروه ترمادول بيشتر از گروه پتيدين بوده است.
استنتاج: ترامادول سريعتر و موثرتر از پتيدين، لرز پس از جراحي را کنترل مي کند که اين کنترل همراه با اکسيژن شرياني مناسب تري مي باشد. لذا ترامادول مي تواند جايگزين مناسب تري براي پتيدين که مصرف شايعي براي کنترل لرز پس از عمل دارد، باشد.