مقاله مقايسه چهار شيوه خالص سازي الياف خرما جهت استفاده به عنوان تقويت کننده در بيوکامپوزيت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه چهار شيوه خالص سازي الياف خرما جهت استفاده به عنوان تقويت کننده در بيوکامپوزيت ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خالص سازي
مقاله الياف خرما
مقاله سلولز
مقاله ليگنين
مقاله استحکام کششي
مقاله بيوکامپوزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزاده زارع حامد
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري مقدم احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تهيه بيوکمپوزيت ها از الياف ليگنوسلولزي و ترموپلاستيک ها الياف را تحت تيمار شيميايي قرار داده تا خصوصيات آنها بهبود يابد. در اين تحقيق الياف خرما جهت کاهش ليگنين تحت چهار تيمار شيميايي قرار گرفته و سپس درصد ليگنين خاکستر، ضريب اصطکاک، قطر و استحکام کششي الياف خام و تيمار شده مورد اندازگيري و مقايسه قرار گرفت. از مدل وايبول براي بررسي توزيع استحکام کششي الياف خرما و مقايسه آن با الياف مصنوعي استفاده گرديد. نتايج نشان دادند که تيمارهاي شيميايي باعث کاهش ليگنين الياف بين ۲۰ تا ۵۰ درصد، کاهش خاکستر بين ۳۷ تا ۷۵ درصد و کاهش قطر بين ۳۷ تا ۶۲ درصد گرديد. همچنين استحکام کششي الياف در تيمار هاي مختلف از ۱۵ تا ۶۰ درصد افزايش داشته است. نتايج توزيع وايبول نشان دادند که توزيع استحکام کششي الياف خالص سازي شده نسبت به الياف اوليه  همگن تر و يکنواخت تر بود.