مقاله مقايسه ژئوشيميايي نفت هاي مخازن ايلام و سروک در ميادين مارون و کوپال با استفاده از خواص فيزيکي و شيميايي نمونه هاي مورد مطالعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ژئوشيميايي نفت هاي مخازن ايلام و سروک در ميادين مارون و کوپال با استفاده از خواص فيزيکي و شيميايي نمونه هاي مورد مطالعه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوشيمي مخزن
مقاله خواص فيزيکي
مقاله سازند ايلام و سروک
مقاله ميدان مارون و کوپال
مقاله ترکيب نفت
مقاله بيومارکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري درگاهي هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معمارياني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميادين نفتي مارون و کوپال از بزرگترين ميادين ناحيه فروافتادگي دزفول است که در جنوب شرقي شهر اهواز در مجاورت ميدانهاي نفتي آغاجاري و اهواز قرار گرفته است. سازندهاي ايلام و سروک مخازن هيدروکربني اين دو ميدان مي باشند. بمنظور بررسي خصوصيات ژئوشيميايي، نمونه نفتهاي مخازن ايلام و سروک در ميادين مورد مطالعه با استفاده از خواص فيزيکي و شيميايي تحت آناليز قرار گرفتند. بررسي خواص فيزيکي نمونه نفتهاي مخازن ياد شده نظير استفاده از درصد وزني گوگرد، نسبت نيکل به واناديوم، درجه API و ديگر پارامترهاي فيزيکي حاکي از تشابه و بلوغ نسبتا يکسان در نمونه هاي مورد مطالعه مي باشد. مطالعه بيومارکرهاي خانواده ترپانها و استرانهاي تخليص شده از برش اشباع و همچنين بررسي هاي ژئوشيميايي نشان مي دهد که هيدروكربن هاي تجمع يافته در مخازن ياد شده، از سنگ منشائي كربناته مشتق شده اند. کروژن سنگ منشا احتمالي از نوع II و مخلوطي از نوعII  و III مي باشد. بررسي پارامترهاي بلوغ بيومارکر حاکي از بلوغي متوسط در حد اوايل تا اواسط پنجره نفت زائي براي مواد آلي توليد کننده نفتهاي تجمع يافته در اين ميدان مي باشد. مطالعه انديس اولينان نشانگر وجود مواد آلي با منشاء دريايي و حاکي از وجود سنگ مادر مولد نفت با سن قديمي تر از کرتاسه مي باشد.