مقاله مقايسه کارايي رآکتورهاي منقطع و لوله اي در حذف رنگ متيلن بلو از فاضلاب مصنوعي نساجي با استفاده از فرآيند فتوکاتاليستي TiO2/UV/C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طلوع بهداشت از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارايي رآکتورهاي منقطع و لوله اي در حذف رنگ متيلن بلو از فاضلاب مصنوعي نساجي با استفاده از فرآيند فتوکاتاليستي TiO2/UV/C
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رآکتور منقطع و لوله اي
مقاله فتوکاتاليست دي اکسيد تيتانيوم
مقاله حذف رنگ متيلن بلو
مقاله فاضلاب مصنوعي نساجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قانعيان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: رنگ ها موادي با ساختار پيچيده بوده كه در نتيجه مراحل مختلف صنعت نساجي نظير رنگرزي و تكميل پارچه به محيط زيست وارد مي شوند. رنگ متيلن بلو يکي از رنگ هاي کاتيوني بوده که در حال حاضر نيز در صنايع نساجي کاربرد دارد. فاضلاب هاي رنگي صنايع نساجي يکي ازمنابع مهم آلودگي محيط زيست اند. اين تحقيق يک مطالعه کارآزمايي آزمايشگاهي است و هدف از انجام اين تحقيق، تجزيه فتوکاتاليستي رنگ متيلن بلو با استفاده از نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم تحريک شده با پرتو فرابنفش (UV-C ) با استفاده از رآکتورهاي منقطع و لوله اي است.
روش بررسي: غلظت رنگ، غلظت نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم و ميزان هوا دهي از جمله متغير هاي مورد مطالعه در اين تحقيق بوده اند.
يافته ها: نتايج اين تحقيق نشان داد که حذف رنگ متيلن بلو ارتباط مستقيمي با زمان تابش پرتو دارد. تمام آزمايشات در شرايط خنثي pH:7 انجام شد. بهترين نتيجه حذف رنگ و  CODدر رآکتور منقطع به ترتيب ۱۰۰ و ۴۲٫۲ درصد بود و اين در حالي است که حداکثر حذف رنگ و COD در رآکتور لوله اي ۹۳ و ۴۷٫۸ درصد در غلظت ۱٫۲ گرم در ليتر نانوذره دي اکسيد تيتانيوم و زمان ۶۰ دقيقه حاصل گرديد. همچنين با افزايش غلظت رنگ، سرعت حذف رنگ کاسته مي شد.
نتيجه گيري:در نهايت مي توان نتيجه گيري نمود که استفاده از مدل منقطع جهت حذف رنگ و COD کارايي بيشتري دارد و با توجه به کارايي حذف مورد نياز و استانداردهاي تخليه پساب مي توان آن را در مقياس هاي بزرگ تر نيز به کاربرد.