مقاله مقايسه کارايي فناوري سونوشيميايي و فتوسونوشيميايي جهت حذف سيانيد از محيط آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارايي فناوري سونوشيميايي و فتوسونوشيميايي جهت حذف سيانيد از محيط آبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيانيد
مقاله فرايندهاي اكسيداسيون پيشرفته
مقاله فتوسونوشيمي
مقاله سونوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بنيادي ضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سيانيد يك ماده بسيار سمي است كه به طور معمول از تركيبات معمول در فاضلاب صنايع متعددي از جمله آبكاري، استخراج معدن فلزات، فلزكاري و تميزكاري فلزات وجود دارد. ورود اين ماده به محيط زيست مخاطرات بهداشتي زيادي را به همراه دارد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه کارايي فناوري سونوشيميايي و فتوسونوشيميايي جهت حذف سيانيد از محيط آبي بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه از يك دستگاه مولد امواج فراصوت با توان ۵۰۰ وات در دو فركانس ۳۵ و ۱۳۰ كيلوهرتز و يك لامپ ۱۲۵ وات جيوه اي با فشار كم استفاده شده است. غلظت سيانيد در تمام آزمايش ها ۲٫۵ تا ۷۵ ميلي گرم در ليتر بوده است. در اين تحقيق اثر فاكتورهاي pH محيط آبي، غلظت اوليه سيانيد و مدت زمان فرايند بر کارايي حذف مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه ماكزيمم کارايي حذف سيانيد در فناوري سونوشيميايي (فركانس ۱۳۰ كيلوهرتز، زمان تماس ۹۰ دقيقه، pH=11 و با غلظت ۲٫۵ ميلي گرم بر ليتر سيانيد) به ۷۱% رسيده است در حالي كه در شرايط مشابه با فناوري فتوسونوشيميايي کارايي حذف به ۷۴% رسيده است.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه کارايي فرايند فتوسونيك جهت حذف سيانيد از محيط آبي بيش تر از فرايند سونوشيميايي است. ضمنا راندمان حذف سيانيد توسط هر دو فرايند با pH، فركانس و زمان ماند رابطه مستقيم و با غلظت سيانيد رابطه عكس دارد.