مقاله مقايسه کارکرد اجرايي سازمان بندي مجدد انديشه در زيرمجموعه هاي اختلال فزون کنشي، نارسايي توجه بر اساس مدل بارکلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارکرد اجرايي سازمان بندي مجدد انديشه در زيرمجموعه هاي اختلال فزون کنشي، نارسايي توجه بر اساس مدل بارکلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال فزون کنشي
مقاله نارسايي توجه
مقاله بازداري رفتاري
مقاله کارکردهاي اجرايي
مقاله سازمان بندي مجدد انديشه
مقاله مدل بارکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: غلام رستمي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سوگلي تپه فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين پژوهش، مقايسه کارکرد اجرايي سازمان بندي مجدد انديشه در زيرمجموعه هاي اختلال فزون کنشي، نارسايي توجه بر اساس مدل بارکلي مي باشد.
روش: در اين پژوهش که از نوع علي- مقايسه اي است، ۵۰ دانش آموز پايه سوم و چهارم ابتدايي مبتلا به اختلال فزون کنشي، نارسايي توجه (۲۵ دانش آموز مبتلا به فزون کنشي و ۲۵ دانش آموز مبتلا به نارسايي توجه) با استفاده از پرسشنامه علايم مرضي کودکان (CSI-4) و مصاحبه تشخيصي باليني، انتخاب شده و با بهره گيري از آزمون بندر گشتالت، آزمون زمان واکنش و آزمون شکل گيري مفهوم ويگوتسکي، مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که دانش آموزان مبتلا به نارسايي توجه، نسبت به دانش آموزان مبتلا به فزون کنشي، عملکرد بهتري در بازداري رفتاري داشتند ولي در سازمان بندي مجدد انديشه، تفاوت معني داري بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: به طور کلي، يافته هاي اين پژوهش، نظريه بارکلي را در خصوص نقص کودکان مبتلا به فزون کنشي در بازداري رفتاري مورد تاييد قرار داده و در مورد نقص سازمان بندي مجدد انديشه، رد کرد.