مقاله مقايسه کامپوزيت آلومينا- اسپينل ساخته شده به صورت درجا به روش ريخته گري ژلي با آلومينا، هيدروکسيد منيزيم و استات منيزيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه کامپوزيت آلومينا- اسپينل ساخته شده به صورت درجا به روش ريخته گري ژلي با آلومينا، هيدروکسيد منيزيم و استات منيزيم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخته گري ژلي
مقاله کامپوزيت
مقاله آلومينا- اسپينل
مقاله سوسپانسيون
مقاله هيدروکسيد منيزيم
مقاله استات منيزيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، ابتدا کامپوزيت آلومينا- اسپينل به صورت درجا به روش ريخته گري ژلي با استفاده از دو ماده اوليه مختلف، استات منيزيم (محلول در آب) و هيدروکسيد منيزيم (نامحلول در آب) به همراه آلومينا سنتز و شکل داده شد و سپس خواص هر کدام به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمايش مقدار رسوب پراکنده ساز مصرفي براي پايدارسازي سيستم حاوي استات منيزيم را بيشتر از هيدروکسيد منيزيم نشان مي دهد. همچنين استحکام نمونه هاي حاوي هيدروکسيد منيزيم بالاتر از قطعات شامل استات منيزيم به دست آمد. اثر زمان زينتر بر تشکيل فاز اسپينل به کمک پراش اشعه ايکس بررسي گرديد. تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي نيز گوياي تخلخل هاي بيشتر در سيستم حاوي استات منيزيم مي باشد.