مقاله مقايسه گاليکه با پاکي متري اولتراسوند و ارب اسکن II در اندازه گيري ضخامت مرکز قرنيه در داوطلبان جراحي رفرکتيو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه گاليکه با پاکي متري اولتراسوند و ارب اسکن II در اندازه گيري ضخامت مرکز قرنيه در داوطلبان جراحي رفرکتيو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان فريد
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: دوزنده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: ياسري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كياني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه دستگاه گاليکه با ارب اسکن II و پاکي متري اولتراسوند در بررسي ضخامت قرنيه در چشم هاي داوطلبان جراحي رفرکتيو.
روش پژوهش: اين مطالعه بر روي ۹۲۰ داوطلب جراحي رفرکتيو که تنها مشکل چشمي آنان عيب انکساري بود، انجام شد. ضخامت مرکزي قرنيه توسط دستگاه هاي گاليکه، ارب اسکن II و پاکي متري اولتراسوند اندازه گيري شد. با در نظر گرفتن پاکي متري اولتراسوند به عنوان استاندارد طلايي، يافته هاي دو دستگاه ديگر با آن مقايسه شدند.
يافته ها: ضخامت مرکز قرنيه توسط پاکي متري اولتراسوند، ارب اسکن II و گاليکه به ترتيب ۵۴۴٫۴±۳۳٫۴، ۵۴۶٫۷±۳۷٫۹ و ۵۵۵٫۸±۲۹٫۶ ميکرون اندازه گيري شد. ميانگين تفاوت بين پاکي متري اولتراسوند با ارب اسکن  II(با ضريب تصحيح ۰٫۹۶) و گاليکه، به ترتيب ۲٫۳ و ۱۰٫۲ ميکرون بود. به رغم اختلاف موجود بين گاليکه و پاکي متري اولتراسوند، همبستگي بين يافته هاي پاکي متري گاليکه و اولتراسوند بهتر از هم بستگي بين پاکي متري ارب اسکن II و اولتراسوند بود (ضريب همبستگي ۰٫۹۴۷ در برابر ۰٫۸۱۷). با در نظر گرفتن ضريب تصحيح ۰٫۹۸ براي سيستم گاليکه، داده هاي دو دستگاه (گاليکه و اولتراسوند) همسان تر شدند.
نتيجه گيري: در نظر گرفتن ضريب تصحيح ۰٫۹۸ براي تبديل خوانده هاي ضخامت مرکز قرنيه توسط دستگاه گاليکه، يک روش مناسب براي رسيدن به مقدار معادل پاکي متري اولتراسوند است. البته قطعي کردن اين مقدار، به عنوان ضريب تصحيح گاليکه، نيازمند انجام مطالعات وسيع تر جهت تاييد يافته مطالعه حاضر با در نظر گرفتن ضخامت هاي متفاوت قرنيه مي باشد.