سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود زارع نقدهی – دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
سیدرحمان ترابی – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا میکائیل – دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

هندسه سطح یک درزه از اهمیت بسزایی در رفتار برشی سنگ های درزه دار برخوردار است . این اهمیت به دلیل تاثیر فوق العادة زبری در بوجود آمدن اتساع یا جابجایی عمودی و به تبع آن در مقاومت ناپیوستگی طی جابجایی افقی می باشد . زبری سطح درزه هر سه پارامتر زاویه اصطکاک، اتساع و مقاومت برشی حداکثر را تحت تاثیر قرار می دهد . از طرفی تعیین مقدار ضریب زبری درزه ) ) JRC در بررسی مقاومت برشی درزه بسیار مهم می باشد . در ۴۰ سال گذشته مطالعات بسیاری جهت تعیین مقدار JRC توسط روش های گوناگون انجام گرفته است . با این حال تاکنون تنها روش های معدودی توانسته اند توافق عمومی را جلب کرده و مورد مقبولیت و اعتبار جهانی قرار گیرند . در این تحقیق ابتدا روش های تعیین بعد فرکتال برای آنالیز ناهمواری سطوح درزه های سنگ و چگونگی تعیین ضریب زبری آن ها پرداخته شده و سپس صحت روش های فوق مورد بررسی قرار گرفته است . به طور حتم استفاده از چنین روش هایی در افزایش دقت در آنالیزهای مکانیک سنگی ناپیوستگی ها و ناهمواری های سطوح بسیار سودمند خواهد بود