سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین شاه میرزایی، – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز
حسن پاکارزاده، – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز
عبدالناصر ذاکری – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

برای بررسی رفتار اپتیکی غیر خطی محیط های مرکب روش متداولی وجود ندارد و روش های متفاوتی بدین منظور ارائه شده است. با بهره گیری از روش تی ماتریس ضریب دی الکتریک خطی موثر و ضریب پذیرفتاری غیر خطی مرتبه سوم موثر محیط مرکب به دست خواهد آمد . نتایج الگوی ارائه شده با نتایج آزمایشات و نتایج الگوهای ارائه شده توسط ایکس سی زنگ ، جی ای سایپ و آر دبلیو بوید، ام آی استوکمن مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که مدل ارائه شده تطابق بهتری در مقایسه با سایر مدل ها با نتایج آزمایشات دارد.