سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حبیب اکبرزاده بنگر – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مناطق زلزله خیز، طراحی اعضاء بر اساس شکل پذیری منجر به ایمنی بیشتر آنها میگردد. مساله حائز اهمیت در طراحی اعضای خمشی بتن با مقاومت بالا، اهمیت شکل پذیر بودن چنین اعضائی می باشد. در این مقاله بعضی پارامترهای مورد استفاده جهت طراحی شکل پذیری خمشی بتن با مقاومت بالا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد ۱۲ عدد نیر دارای بتن با مقاومت بالا با درصد فولاد کششی و فشاری متغییر ساخته و بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تیرها تحت بار فزاینده تا مرحله تخریب بارگذاری شده و مقادیر کرنش در ارتفاع مقاطع تیرها(میلگرد و بتن) و خیز در چند نقطه در طول تیر قرائت گردید. بمنظور بررسی تاثیر فولاد فشاری بر شکل پذیری، نتایج بدست آمده از تیرهای دارای فولاد مضاعف با نتایج آزمایشگاهی تیرهای بتن با مقاومت بالا دارای فقط فولاد کششی، مقایسه شده است. نتایج با نتایج تئوریک بدست آمده از آئین نامه CSA و ACI مقایسه شده است. از دیگر اهداف مقایسه شکل پذیری انحناء می باشد.