سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس خیراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ابوالفضل عربزاده – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

با گسترش روز افزون صنایع به خصوص نیروگاه ها و کارخانه های ذوب فلز و به منظور کنترل آلودگی ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی استفاده از سیستمهای کنترل و رفع آلودگی هوا نیز در حال افزایش است. در این سیستمها، دودکشها ازجمله سازه هایی هستندکه با توجه به وظیفه بسیار مهم آنهاکه انتقال مواد مضر و آلاینده به ارتفاعات بالاتر از سطح زمین می باشد نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. اهمیت ویژگی مقاومت دودکشها در برابر ارتعاشات، با توجه به اینکه در زمره سازه های لاغرو بلند محسوب میشوند هنگامی مشخص می شود که بدانیم به علت تغییر در تناسب ابعاد دودکشهای بلند پاسخ آنها به نیروهای دینامیکی باد و زلزله بحرانی تر از سایر نیروها خواهد شد. به همین منظور در این مقاله در خصوص مقایسه روش های تحلیل آئین نامه های ACI-307-88 آمریکا وویرایش دوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران از جمله مسائل مرتبط با زلزله مانند تعیین پریود، ضرایب زلزله و برش پایه های حاصل از دوروش مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاکی از آن است که مقادیر پریود ارتعاش و برش پایه به دست آمده طبق استاندارد ۲۸۰۰ ایران ازمقادیر آئین نامه ACI-307-88 آمریکا بیشتر می باشد.