سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سرزعیم – کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژی

چکیده:

امروزه در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور، سیاست های قیمتی و سیاست های غیرقیمتی به عنوان دو ابزار جایگزین و یا مکمل در جهت بهینه سازی مصرف انرژی توصیه می شود . در این مقاله نشان داده خواهد شد که سیاست های قیمتی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی موثرتر از سیاست های غیرقیمتی خواهند بود . این امر از طریق ارائه مدلهای مفهومی با استفاده از ابزارهای تکنیک پویایی سیستم ها نشان داده خواهد شد.