سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا سروقد مقدم – استادیار پژوهشکده بین المللی زلزله
مهدی آقالو – کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:

روش های ارزیابی سریع سازه ها به دلیل دارا بودن مفاهیم ساده و بالا بودن سرعت بررسی سازه ها در مقایسه با روش های دقیق و کمی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است . در این پروژه به معرفی روش ارزیابی سریع ارائه شده توسط موسسهJICA روش (ژاپنی ) مبتنی بر تحلیل استاتیکی خطی سازه ها بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران پرداخته شده است . علاوه بر روش پیشنهادی ژاپنی، سازه ها با استفاده از تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی نیز بررسی شده اند که نتایج حاصل از آنها در بخش های مختلفی آورده شده است . در روش ارزیابی سریع ژاپنی شاخصی بنام شاخص مقاومت برای سازه ها معرفی شده که نسبتی از ظرفیت به تقاضای سازه می باشد . این شاخص برای سازه های چهار ـ شش و هشت طبقه طراحی شده با بار ثقلی و طراحی شده با بار ثقلی و جانبی در دو سطح زلزله %۱۰ و %۲ در ۵۰ سال محاسبه شده اند . معیارهای مقایسه ای میان نتایج حاصل از روش ژاپنی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی، تغییر مکان نسبی طبقات و چرخش پلاستیک مفاصل تیرها و ستون ها در نظر گرفته شده است . در پایان روشی کمی برای محاسبه شاخص مقاومت سازه ها پیشنهاد شده است که بر اساس تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت هفت رکورد زلزله می باشد .