سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاتف هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد فلزی، مهندسی مواد دا
مهدیه مشایخی – دانشجوی فارغ التحصیل رشته کارشناسی مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه
نفیسه حمیدی – دانشجوی فارغ التحصیل رشته کارشناسی مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه
رامین رئیس زاده – استادیار بخش مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اخیرا روش طراحی سیستم های راهگاهی توسط پروفسر J.Campbell بر اساس سالها مشاهده نحوه پرشدن قالب توسط دستگاه اشعه ایکس به طور کلی دگرگون شده است. روش پیشنهادی او نه بر اساس نسبت سیستم راهگاهی، بلکه بر اساس طبیعت حرکت مذاب و مفهوم سرعت بحرانی مذاب استوار است. در سیستم راهگاهی جدید (طبیعی- فشاری) مفهوم تنگع موضعی به کلی حذف شده و تمام سیستم به صورت یک تنگه سراسری عمل می کند. در هر حال تا کنون تحقیقات کمی در مورد تفاوتهای این سیستم با سیستم راهگاهی متداول غیر فشاری از نظر خواص مکانیکی و قابلیت اعتماد به قطعه انجام شده است. در پژوهش حاضر قطعاتی استوانه ای شکل توسط هر دو سیستم توسط مذاب آلیاژ A356 آلومینیم ریخته شده و استحکام کششی و درصد ازدیاد طول نسبی آنها توسط روش آماری Weibull مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر آن تاثیر وجود فیلتر سرامیکی بر خواص مکانیکی قطعات تولید شده توسط سیستم طبیعی- فشاری نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که قطعات تولید شده توسط سیستم طبیعی- فشاری علیرغم داشتن خواص یکسان، دارای قابلیت اعتماد به قطعه بالاتری نسبت به قطعات تولید شده توسط سیستم غیر فشاری هستند. همچنین نشان داده شد که تاثیر استفاده از سیستم راهگاهی طبیعی- فشاری در افزایش قابلیت اعتماد به قطعه از تاثیر وجود فیلتر اسفنجی در سیستم غیر فشاری بیشتر است.