سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغری پری – کارشناس ارشد خاک و پی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان و عضو باشگاه پژوهشگران
مسعود اولی پور – دکترای ژئوتکنیک، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هسته های بتن آسفالتی در سال ۱۹۴۸ برای اولین باربه عنوان المان آب بند در سدهای سنگریزه ای مورد استفاده قرار گرفت اگرچه به علت فراوانی خاک رس و خاصیت نفوذپذیری کم آن، استفاده از این هسته ها بسیارمتداول است، لیکن با توجه به مقاومت برشی کم، زمان طولانی اجرا، نیاز به حجم مصالح بالا، نیاز به کنترلهای دقیق نظیر کنترل رطوبت، تمایل به استفاده از هسته های بتن آسفالتی رو به افزایش است. در سالهای اخیر با گسترش روشهای مختلف عددی و استفاده از کامپیوتر ، استفاده از روشهای عددی در حل مسائل ژئوتکنیکی از جمله تحلیل استاتیکی و دینامیکی سدهای خاکی توسعه زیادی یافته است. در این مقاله با استفاده از نرم افزار Geostudio 2004 که خاص مسائل ژئوتکنیکی است مقایسه ای بین نتایج آنالیز استاتیکی درسدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی و سد خاکی با هسته رسی در شرایط انتهای ساخت بعمل آمده است.