سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل شیرودی – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )
سمیرا منشی پور – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )
نیلوفر جعفری – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون جهان به انرژی و همچنین محدود بودن منابع انرژی فسیلی، ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان می کند . در بین منابع
انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی یکی از انواع مهم ا ین منابع محسوب می گردد . کشور ایران با تابش بیش از ۴/۵ kWh/m 2 .day ، زمینه ای مستعد در جذب و تبدیل این
انرژی لایتناهی به الکتریسیته دارد . از جمله اقدامات انجام شده در زمینه ساخت و کاربرد نیروگاههای خورشیدی در کشور، می توان به احداث سیستم انرژی مستقل از شبکه د ر منطقه طالقان اشاره نمود . این پایلوت در منطقه کوهستانی با طول ۵۰ درجه و ۳۴ دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۸ دقیقه شمالی و ارتفاع ۱۷۰۰ متر از سطح دریا احداث گردیده است . در این مقاله به ارائه نتایج آنالیز فنی و اقتصادی دو فناوری مختلف خورشیدی، " سلولهای خورش یدی با بانک باتری " و " سلولهای خورشیدی با الکترولیز قلیایی آب و مخزن ذخیره هیدروژن " برای سیستم انرژی مستقل از شبکه جهت تأمین انرژی یک ساختمان ادار ی در سایت طالقان پرداخته شد که با استفاده از نرم افزار شبیه ساز HOMER ، شبیه سازی و بهینه سازی قرار گرفت