سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی طبیبی – دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
فریدون سیاسی – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
محمود جلالی – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
مفید مهدوی – دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

چکیده:

بیماری های قلبی و عروقی مهمترین علت میرایی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه از جمله بیماران همودیالیزی هستند. ناهنجاری های لیپیدی و استرس اکسیداتیو دو عامل اصلی بروز آترواسکلروز در این بیماران می باشند. این مطالعه به منظور تعیین اثرات مکمل های ویتامین E، اسید نیکوتینیک و توام آنها بر روی چربی ها و آیوپروتئین های خون بیماران همودیالیزی هیپرتری گلیسریدمیک انجام گرفت. کار آزمایی بالینی تصادفی دوسوکور ۴۵ بیمار همودیالیزی (۲۵ مرد و ۲۰ زن) که غلظت تری گلیسرید سرم آنها در حالت ناشتا بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی گرم در دسی لیتر بود، به طور تصادفی به چهار گروه دریافت کننده مکمل ویتامین E (600 میلی گرم در روز)، اسید نیکوتینیک (۵۰۰ میلی گرم در روز)، توام مکمل ویتامین E و اسید نیکوتینیک و دارونما تقسیم شدند و کلیه بیماران مکمل های مربوطه را به مدت سیزده هفته دریافت کردند. در آغاز مطالعه و در پایان هفته های ششم و سیزدهم ۵ میلی لیتر خون وریدی بعد از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتایی از بیماران گرفته شد. نتیجه نشان داد که مکمل ویتامین می تواند غلظت تری گلیسرید سرم و نسبت LDI-C/HDL-C را در بیماران همودیالیزی هیپرتری گلیسریدمیک بطور معنی داری کاهش دهد. به علاوه مکمل ویتامین E، از طریق خاصیت آنتی اکسیدانی خود، می تواند فشار روحی اکسیداتیو موجود در این بیماران را خنثی نماید. همچنین، اسید نیکوتینیک توانست غلظت HDL-C سرم را افزایش و نسبت LDI-C/HDL-C سرم را کاهش دهد. تجویز توام ویتامین E و اسید نیکوتینیک نیز سبب کاهش غلظت تری گلیسرید و نسبت LDI-C/HDL-C و افزایش غلظت HDL-C و apoAI سرم گردید. بنابراین، با تجویز توام ویتامین E و اسید نیکوتینیک تقریبا کلیه ناهنجاریهای لیپیدی موجود در این بیماران، به استثنای بالا بودن غلظت (Lp(a سرم، تصحیح می گردد و این امر می تواند نقش موثری در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی ایفا نماید.