سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانپور – استاد، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهر
سیدمسعود مروج جهرمی – کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن، دانشگاه صنعتی امیرکب
مهدی مهدیخانی – دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن، دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

در این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی خواص مکانیکی و دوامی بتن های حاوی نانو سیلیس و دودۀ سیلیس از طرییق آزمایشهایی چون مقاومت فشاری، نفوذ و جذب آب، نفوذ تسریع شده یون کلراید و مقاومت الکتریکی بتن پرداخته شده است. به علاوه، جهت مطالعه ریزساختار خمیر سیمان نیز آزمایشهای طیف سنجی تفرق اشعه ایکس (XRD) و تصاویر میکروسکوپی الکترونی (SEM) بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش مقاومت فشاری با افزایش نانو سیلیس می باشد. به علاوه نانوسیلیس تاثیر بیشتری در کاهش نفوذ پذیری بتن در مقابل آب و یون کلراید و افزایش مقاومت الکتریکی بتن در مقایسه با دودۀ سیلیس به خصوص در سنین اولیه دارد.