سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرناز سریری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
مهسا مجذوبی – استادیار بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
عسگر فرحناکی – استادیار بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
جلال جمالیان – استاد بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق، تفاله گوجه فرنگی و چغندرقند پس از آماده سازی اولیه، با درصدهای مختلف ( ۷،۵،۳،۱،۰ و ۱۰ درصد وزنی آرد) به آرد افزوده شد وسپس خواص فارینوگرافی و میزان جذب آب در نمونه ها بررسی و مقایسه گردید. نتایج آزمون فارینوگراف نشان می دهد که با افزایش درصد تفاله،میزان جذب آب در آرد و خمیر افزایش می یابد که به دلیل میزان قابل توجه فیبر و توانایی آن در جذب و نگهداری رطوبت می باشد. همچنین باافزایش درصد تفاله چغندرقند، زمان رسیدن، گسترش و ثبات خمیر افزایش، در صورتیکه در تفاله گوجه فرنگی کاهش می یابد. شاخص مقاومت به اختلاط و نرم شدن خمیر، با افزایش درصد تفاله چغندرقند کاهش، ولیکن در تفاله گوجه فرنگی افزایش می یابد، که تفاوت در نوع و مقدارهیدروکلوئیدهای موجود در این دو نوع تفاله می تواند دلیلی بر بروز خواص رئولوژیکی متفاوت باشد. همچنین پس از رنگبری نمونه های حاوی ۷% تفاله، با استفاده از هیدروژن پراکسید قلیایی، افزایش جذب آب و بهبود خواص فارینوگرافی در هر دو نوع تفاله مشاهده گردید