سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مردانی فر – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مشکلات مهم در انحناء رودخانه ها فرسایش ساحل خارجی انحناء است به منظور تثبیت ساحل خارجی رودخانه روشهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته است یکی از روشهای موثر در تثبیت ساحل بیرونی رودخانه استفاده از آبشکن می باشد. به منظور بررسی و مقایسه اثر آرایشهای مختلف آبشکنهای نفوذپذیر و نفوذناپذیردر حفظ پایداری ساحل در خم خارجی، یک کانال به عرض ۷۳cm و ارتفاع ۴۵cm و طول تقریبی ۱۱۵cm به همراه دو دهنه آبگیر و قوسهایی با زوایای ۱۸۰،۱۳۵،۹۰،۴۵ درجه در دانشگاه شهید باهنر کرمان ساخته شد. تحقیقات بر روی این مدل فیزیکی و در انحناء ۴۵ درجه انجام پذیرفت. نتیجه آزمایشات برتری استفاده از آبشکنهای نفوذپذیر (پره ای و میله ای) را در مقآبل آبشکنهای نفوذناپذیر نشان می دادند. در مقایسه میان آبشکنهای نفوذپذیر پره ای و میله ای، اقتصادی بودن استفاده از آبشکن پره ای نتیجه شد و عیب عمده آن در رسوب شویی زیاد پای این نوع آبشکن نسبت به آبشکن نفوذپذیر میله ای بود، که نهایتاً با تلفیق این دو نوع آبشکن این مشکل برطرف گردید