سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا قاضی عسگر – کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی ، بخش میکر
روحا کسرای کرمانشاهی – استاد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی ، بخش میکرولیولو

چکیده:

تولید و کاربرد الیاف دارای خاصیت ضد میکروبی با توجه به نقش مهم الیاف در تولید پارچه هایی که به صورت بانداژ و پانسمان در مراقبت از زخمها و پیشگیری از بروز زخمهای مزمن بکار میرود، به طور گسترده ای در دهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفته اند. در همین راستا در این تحقیق فعالیت ضد میکروبی نوع خاصی از این الیاف ری دوسویه مقاوم باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس که یکی از زخم و دیگری از فلور پوست جداسازی شدند، به روش shake flask بررسی گردید. سپس به منظور مقایسه اثر ماده آنتی باکتریال خالص الیاف با آنتی بیوتیک پنی سیلین G، ابتدا MIC دو ماده ضد میکروب روی این سویه ها تعیین و متعاقبا بر هم کنش آنها به روش checkerboard بررسی و FIC آنها نیز تعیین گردید. نتایج حاصل، تاثیر معنی دار ایاف مورد بررسی را روی سویه های S.epidermidisپس از ۲۴ ساعت تایید نمودند. بنابراین الیاف مورد بررسی در اینده نزدیک می توانند نقش مهمی را در پیش گیری و بهبود زخمها ایفا کنند.