سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین دور محمدی – داشنجوی دکتری سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف
محمد پورجعفری – دانشنجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
پیام حسینی – دانشنجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
امیر مداری – دانشنجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در استاندارد( فرمول درمتن اصلی مقاله ) استفاده از خاکستربادی زیستتودهای در بتن ممنوع شدهاست. در این مقاله به مقایسه نتایج آزمایشهای مکانیکی انجام شده بر روی نمونههای بتن دارای خاکستر بادی همسوزیشده، خاکستر بادی از سوختن چوب خالص و خاکستر بادی ترکیبی پرداخته می-شود. نتایج آزمایشهای زمان گیرش، مقاومت فشاری در سنین مختلف و مقاومت خمشی ۵۶ روزه، نشان میدهد که جایگزینی ۲۵ درصد از وزن سیمان با خاکستر بادی همسوزیشده و خاکستر بادی ترکیبی تاثیر مخربی بر خواص مکانیکی بتن به نسبت بتنهای با خاکستر بادی زغالسنگی وارد نمیکند.