سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا رهبر – دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان، دانتشکده منابع طبیعی، گروه شیلات،
حسین خارا – دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان، دانتشکده منابع طبیعی، گروه شیلات،
محدثه احمدنژاد – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندر انزلی، ایران، صندوق پستی: ۶۶
علی خدادوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان، دانتشکده منابع طبیعی، گروه شیلات،

چکیده:

شاه کولیChalcalburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772 یکی از ماهیان اقتصادی دریای خزر است . این ماهی جهت تخم ریزی به رودخانه ها و تالابهای منتهی به دریای خزر وارد می شود. مطالعه وضعیت هم آوری یکی از شاخصهای مهم بیولوژی تولید مثل ماهیان می باشد. به همین دلیل در بهار ۱۳۸۷ هم آوری شاه کولی مهاجر به تالاب انزلی مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور ۶۶ قطعه شاه کولی از گروه سنی ۲ و ۳ سال صید شد. طبق نتایج بدست آمده بیشترین میانگین طول چنگالی ۱۹/۲۷ سانتی متر وزن بدن ۸۲/۷۹ گرم وزن تخمدان ۹٫۶۴ گرم هم آوری مطلق ۸۳۰۱/۲۱ تعداد تخمیک درهرگرم از وزن بدن ۸۲۱/۷۹ مربوط به شاه کولی ۳ ساله و کمترین ان به ترتیب ۱۵/۸۳ ، ۵٫۵۴ ، ۴۲٫۳ ، ۴۷ ، ۸۲۰/۴۴۴۷٫۸۴ از آن شاه کولی ۲ ساله بود. براساس آزمون ناپارامتریک من ویتنیMann Whitney و تی تست T-Test از لحاظ فاکتورهای مختلف زیست سنجی و هم آوری مطلق تفاوتها معنی دار بودند