سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود میری – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
منصور قلعه نوی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
احمدعلی گلوی – کارشناسی ارشد عمران (سازه) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سیستان و بل

چکیده:

زلزله های بوجود آمده در ایران و خسارتهای ناشی از آنها موجب شروع مقاوم سازی سازه های مصالح بنایی در کل کشور گردیده است. یک نمونه از این مقاوم سازیها به صورت استفاده از کلاف های فلزی درسازه انجام می شود. دراین مقاله اثر تغییر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلافدار در مقایسه با دیوار بدون کلاف والگوی ترک حاصله دراینگونه دیوارها تحت اثر بارجانبی موردبررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفته است. برای پیش بینی رفتاراین دیوارها از یک مدل اجزاء محدود که نحوه چیدمان آجر و اثرملات درآن درنظرگرفته شده ،استفاده گردیده است. رفتارغیرخطی دیوار مصالح بنایی با طول دهانه های ۳،۴ ،و ۵ متری تحت اثرسربارقائم مورد بررسی قرارگرفت که نتایج نشان داد تغییرطول دیوارعلاوه برافزایش سختی ، تغییر در درصد افزایش مقاومت برمکانیزم شکست والگوی ترک نیزتاثیرخواهد گذاشت.