سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سعید غفارپور جهرمی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه شهید رجایی تهران
علی خدایی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده عمران

چکیده:

فیلر یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده مخلوط آسفالتی است که با پرکردن فضاهای خالی بدلیل نرمی و خصوصیات سطحی و ترکیب شیمیایی می تواند نقش یک ماده فعال را ایفا کند دراین پژوهش ضمن بررسی تاثیر خصوصیات هندسی، فیزیکی و شیمیایی چهار نوع فیلر مختلف بر مشخصات حجمی مخلوطهای آسفالتی می پردازد.