سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حیدری چالشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین میران‌بیگی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علی محلوجی‌فر – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق، اثر تابش لیزر دیودی ۸۵۰nm و لیزر ۱۰۶۴nm Nd:YAG بر بافت سفید مغز انسان با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در کاربرد جراحی مقایسه شده است. انتشار نور با استفاده از روش مونت کارلو و انتقال حرارت در بافت با استافده از روش تفاضل محدود، شبیه سازی گردیده است. تابش لیزر بهص ورت تماسی و بافت به صورت لایه ای در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد لیزر دیودی ۸۵۰nm در مقایسه با لیزر Nd:YAG ابزار مناسب‌تری جهت برش و انعقاد بافت مغز می باشد.