سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
نیایش فرهمند – کارشناس ارشد تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا شهبازیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در شبیه سازی دقیق جریان های احتراقی، مدل احتراقی نقش اساسی دارد زیرا علاوه بر تعیین مقدار گونه ها و محصولات احتراق، نرخ آزاد شدن انرژی حاصل از ترکیب سوخت و اکسید کننده را نیز تعیین می کند. در تحقیق حاضر، فرایند احتراق شعله جت ساده دیفیوژن مغشوش مورد بررسی قرار گرفته و بهکمک مدل های شیمیایی شعله نازک با نرخ احتراق بی نهایت (Flame Sheet) و تقریب تعادل شیمیایی به بررسی اثر نمونه های جرمی در تعیین کمیت های ترموشیمیایی پردتختخ میشود. نتایج حاصل نشان می دهد که روش تقریب تعادل شیمیایی به دلیل اینکه اثر گونه های میانی را نیز در نظر می گیرد از دقت بالاتری برخوردار می باشد.