سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود بهار –
پریسا حاجی سیدجوادی –

چکیده:

جوشکاری قوسی و لامپ میکروب کش تقریباً تمام طول موجهای UVR را تولید می کنند . در این پژوهش ، برای مقایسه پرتوهای UV ناشی از جوشکاری قوسی با الکترودهای میکا و لامپ میکروب کش با طول موج ۲۵۴nm، موشهای سوری نر نژاد Balb/c تحت تابش قرار گرفتند . نتایج حاصل نشان دادند که UV ناشی از جوشکاری باعث افزایش ضخامت اپیدرم پوست و کاهش چشمگیر تعداد فولیکولهای مو می شود.