سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و ص
یوسف کریم خرازی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا بیاتی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

خوردگی هیدروژنی در اثر نفوذ هیدروژن اتمی ناشی از واکنش گاز H2S مرطوب با سطح فولاد و تجمع در عیوب و ناخالصی ها به صورت ترک، تاول و تردی در فولاد نمایان می گردد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر پوششهای اپوکسی بدون حلال پایه فنلی و اپوکسی حلال پایه پلی آمید بر مقاومت فولادهای API 5LX70 در برابر HIC می باشد. با استفاده از آزمایشهای مربوط به این نوع خوردگی و مقایسه نسبت طول و ضخامت ترک و نسبت حساسیت ترک (CSR) برای نمونه های فولادی X70 پوشش داده شده و بدون پوشش و همچنین نمونه های فولادی X65 که نسبتا در برابر حملات هیدروژنی مقاوم می باشد، می توان دریافت که رزینتهای اپوکسی بدون حلال به همراه سخت کننده های فنولیک طی یک واکنش شبکه ای شدن سخت گردیده و با ایجاد زنجیره های متراکم حلقوی به عنوان مانعی جهت نفوذ هیدروژن اتمی عمل می نماید. فرآیند مذکور باعث افزایش قابل توجه مقاومت فولاد X70 به HIC می گردد.