سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
یوسف حاج کریم خرازی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا خاوندی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا بیاتی – دانشجوی دکتری

چکیده:

خوردگی هیدروژنی در اثرنفوذ هیدروژن اتمی ناشی از واکنش گاز H2S مرطوب با سطح فولاد و تجمع درعیوب و ناخالصیها بصورت ترکتاول و تردی در فولاد نمایان می گردد هدف ازا نجام این تحقیق مقایسه اثر پوششهای اپوکسی بدون حلال پایه فنلی و اپوکسی حلال پایه پلی آمید برمقاومت فولادهای API 5L X70 در برابر HIC می باشد با استفاده از آزمایشهای مربوط به این نوع خوردگی و مقایسه نسبت طول و ضخامت ترک و نسبت حساسیت ترک CSR برای نمونه های فولادی X70 پوشش داده شده وبدون پوشش و همچنین نمونه های فولادی X65 که نسبتا در برابر حملات هیدروژنی مقاوم می باشد می توان دریافت که رزینهای اپوکسی بدون حلال به همراه سخت کننده های فنولیک طی یک واکنش شبکه ای شدن سخت گردیده و با ایجاد زنجیره های متراکم حلقوی به عنوان مانعی جهت نفوذ هیدروژناتمی عمل می نماید.