سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نفیسه رنگ زن – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد لندی – استادیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ازدیگاه جهانی ، پس از آب و هوا، پوسته خاک ، سومین ج زء عمده محیط زیست انسان تلقی می شود . خاک علاوه بر اینکه پایگاه موجودات خشکی زی، بویژه جوامع انسانی ست، محیط منحصر به فردی برای زندگی انواع حیات، مخصوصًا گیاهان به شمار می رود . بر خلاف آب و هوا ، آلودگی خاک از نظر ترکیب شیمیایی به آسانی قابل اندازه گیری نیست و یک خاک پاک یا خالص تعریف پذیر نمی باشد . بنابراین ناگزیریم مسائل بالقوه آلودگی خاک را در چارچوب پیش بینی خطرات و صدمات ا حتمالی در کارکرد خاک مطالعه کنیم ( ١). آلودگی های نفتی یک پی آمد اجتناب ناپذیر از افزایش سریع جم عیت و فرایند صنعتی شدن می باشد. آلودگی خاک توسط مواد هیدروکربنه نفتی به شکل وسیع در اطراف تأسیسات اکتشاف و پالایش و به شکل موضعی در
مسیرهای انتقال این مواد در سطح استان خوزستان به خوبی قابل مشاهده است . علاوه بر انتشار مستقیم این آلاینده ها ، غبارات حاصل از سوخت گازهای همراه نفت طی سالیان متمادی توانسته مواد سمی و مضری را به خاک های منط قه اضافه کند . وجود این آلاینده ها در محیط زیست علاوه بر ت أثیر گسترده بر اکوسیستم منطقه ، با گذشت زمان و ورود به چرخه غذایی ، به جوامع
انسانی نیز راه می یابند و به این ترتیب سلامت انسانها را تهدید می کنند ( ٥). در حال حاضر نیاز به جلوگیری از گسترش این آلودگی ها و همینطور پاکسازی مناطق آلوده شده به شدت احساس می شود. برای این منظور می توان از روش های مختلفی بهره گرفت؛ یکی از این روش ها گیاه پالایی می باشد که از گیاهان و میکروارگانیسم های همراه آنه ا جهت پاکسازی محیط های آلوده (خاک، آب ) بهره می گیرد . در حقیقت گیاه پالایی با استفاده از دخالت های انسانی از جمله تکنو لوژی های کشاورزی (شخم زدن ، کود دادن و …) باعث ایجاد شرایط مناسب برای رشد و استقرار گیاه و افزایش فعال یت های طبیعی پاکسازی می شود( ٣). بزرگترین مزیت این روش نسبت به سایر روش ها، ارزان بودن و سادگی آن است . در این روش انتخاب گیاه مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به شرایط اقلیمی منطقه، نوع و میزان آلودگی خاک بستگی دارد . این تحقیق با هدف بررسی حذف آلودگی ناشی از گازوئیل توسط گیاه یونجه و جو در قالب یک آزمایش گلخانه ای طراحی و اجرا شد.