سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی – گروه زمین شناسی، دانشگاه علوم، دانشگاه تهران
محمدولی ولی زاده – گروه زمین شناسی، دانشگاه علوم، دانشگاه تهران
محمود صادقیان – گروه زمین شناسی، دانشگاه علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

مجموعه افیولیت – رادیولاریت بخش شمالی زاگرس از منطقه صحنه وهرسین شروع و در امتداد گسل زاگرس به سمت مزر ایران و عراق امتداد می یابد. این مجموعه در خاک عراق (منطقه پنجوین) حدود ۵۰ کیلومتر مربع رخنمون دارد جمع بندی مطالعات محققین مختلف در مورد دو مجموعه افیولیتی کرمانشاه و پنجوین نشان میدهد که هر دو مجموعه، افیولیت ناقص هستند. نقایص ایندو مجموعه با یکدیگر متفاوت می باشد، به گونه ای که در منطقه پنجوین قسمتهای فوقانی و در منطقه کرمانشاه قسمتهای تحتانی ناقص می باشد. در منطقه پنجوین علی رغم حضور دونیت ، کرومیت گزارش نشده است. این وضعیت قابل مقایسه با هارزنورژیت منطقه کامیاران می باشد. مقایسه اجمالی تفاوتها و شباهتهای مختلف موجود در این دو مجموعه تداعی گر مدل مرکز گسترشی است (احتمالا حوضه حاشیه ای) که در منطقه مرکزی یعنی کرمانشاه بازشدگی کاملتر شده و در نتیجه ذوب گوشته ای ساب بازالتی نیز حاصل شده است، اما در حاشیه این بازشدگی یعنی در منطقه پنجوین برآیند مکانیسم کششی کامل نشده و بنابراین فرایندهای پترولوژیکی فقطمحدود به عملکرد شیپرزونهای ایجاد شده در گوشته و در نتیجه محدود به پدیده سگرگیشن می باشد.