سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاالدین عالم زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
اسحاق کردنژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سیروس نوروزی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عزیز کردونی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین ترکیبات شیمیائی و قابلیت هضم پیت نیشکر و پیت غنی شد ه (با اوره ) و تاثیر غنی سازی در ارزش غذایی پیت انجام گردید . در این تحقیق از ۱۸ راس گوسفند نر بالغ به روش استفاده مستقیم از حیوان (In vivo) ، در ۳ تیمار و ۶ بلوک در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گردید . تغذیه دامها به صورت اختیاری انجام شد و با جمع آوری مدفوع قابلیت هضم پیت تعیین گردید . نتایج نشان می دهند که پیت نیشکر دارای پروتئین خام (۲/۲۱ درصد ) و ضریب هضم پروتئین منفی می باشد که در اثر غنی سازی، پروتئین آن بیش از ۳ برابر (۷/۷۴ درصد) افزایش یافته و ضریب هضم پروتئین آن از ۲۸/۸۹- به ۵۵/۴۴ درصد رسید . همچنین درصد فیبر خام پیت (۴۵/۲۶ درصد) بالاتر از پیت غنی شده و یونجه بود (۳۵ و ۳۴/۱ درصد) و نیز ضریب هضم الیاف خام آن پایین تر از پیت غنی شده و یونجه می باشد و همچنین ضریب هضم الیاف خام پیت غنی شده برتری معنی داری را نسبت به پیت نشان داد (۰/۰۵>P) در نتای ج حاصل، کلیه ضرائب هضم و انرژی قابل هضم بین پیت و پیت غنی شده دارای اختلاف معنی داری می باشند (۰/۰۱>P) بطور کلی می توان بیان نمود که ارزش غذایی و ضریب هضم مواد مغذی و انرژی قابل هضم پیت پس از غنی سازی افزایش قابل ملاحظ های یافته است.