سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار روشن – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل
سیدحمیدرضا جلالی – کارشناس ارشد سازه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل
سیدحسن هاشم نژاد – کارشناس ارشد سازه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل

چکیده:

در چند سال اخیر روش طراحی بر اساس عملکرد یا روش طیف ظرفیت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است که این موضوع ناشی از نقص آیین نامه های رایج طرح ساختمانها، از نظر پیش بینی عملکرد سازه ها در برابر زلزله می باشد در ارزیابی لرزه ای سازه، چگونگی رفتار سازه به ویژه در شرایطی که در اثر محدوده الاستیک خارج می شود، بررسی می گردد و بدین منظور مقایسه ای بین پارامتر نیاز لرزه ای و پارامتر ظرفیت سازه صورت می گیرد. در این مقاله، ساخمانهای بتنی و فلزی با انواع درصد تقارن های مختلف و بر اساس آیین نامه های معتبر تحلیل، طراحی و آنالیزهای غیرخطی و پوش آور انجام می گیرد چنانچه مرکز جرم و سختی ساختمان بر یکدیگر منطبق نباشند سازه نامتقارن محسوب می شود و در هنگام وقوع زلزله علاوه بر تغییر شکلهای انتقالی دچار تغییر شکلهای پیچشی نیز می شوند و مقایسات برای انواع آنالیز استاتیکی و دینامیکی غیرخطی و نیز انواع الگوی بارگذاری استاتیکی و نیز تحت شتابنگاشتهای مختلف صورت می گیرد.