سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلیل رضایی پژند – استادیار گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین معین – دانشجوی کارشناسی گروه مکانیک ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به استفاده روزافزون از تحریک کننده های پیزوالکتریک در کنترل تجهیزات هوشمند ، بررسی و مقایسه آنها از دیدگاههای مختلفی هم چون میزان تغییرشکل استاتیکی یا تحلیل فرکانسی ( مودال ) به جهت انتخاب تحریک کننده ای با بازدهی بالا ضروری به نظر می رسد . در این مقاله با استفاده از روش المان محدود توسط نرم افزار ANSYS 5.4مقایسه ای در رفتار دو تحریک کننده پیزوالکتریک به نامهای یونی مورف (Unimorph) و بای مورف (Bimorph) ارائه خواهد شد . برای این منظور پارامترهای ماکزیمم خیز استاتیکی و اولین فرکانس طبیعی ،تحلیل مودال، دو تحریک کننده فوق مقایسه خواهد شد . در این میان تاثیر پارامترهای تغییر ضخامت لایه ها یا نوع مواد سازنده ، برای ولتاژ ثابت مورد بررسی قرارگرفته است .